4 مولفه توسعه پایدار گردشگری روستایی

۴ مولفه توسعه پایدار گردشگری روستایی
۴ مولفه توسعه پایدار گردشگری روستایی
4 مولفه توسعه پایدار گردشگری روستایی را برای شما مخاطب عزیز در یک پست جمع آوری کردیم تا شاید جایی به کارتان آید. گروه گردشگری دنیای اقتصاد : روستاها و گردشگاه های طبیعی در نوروزی که گذشت یکی از مهم ترین مکان هایی بودند که گردشگران را به خود جذب کردند؛ امری که به گفته مسوولان درآمد خوبی را نصیب روستاهای مقصد گردشگری کرده است. با این همه اما بسیاری از پژوهشگران معتقدند گردشگری در کنار عواید اقتصادی که برای جوامع محلی و به ویژه روستاها دارد، می تواند آسیب های زیست محیطی و اجتماعی را نیز به دنبال داشته باشد. برخی از اقتصاددانان دریافت عوارض و مالیات از گردشگران ورودی به مناطق طبیعی و روستایی و ...
ادامه مطلب