گلپایگان

پایانه مسافربری گلپایگان
توضیح در مورد ترمینال امکانات ترمینال گلپایگان فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه گلپایگان (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه گلپایگان (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه گلپایگان (تعاونی 3) - میهن نور پایانه گلپایگان (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه گلپایگان (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه گلپایگان (تعاونی 6) - عدل پایانه گلپایگان (تعاونی 7) - لوان نور پایانه گلپایگان (تعاونی 8) - راه پیما پای...
ادامه مطلب
ارگ تاریخی گوگد
ارگ تاریخی گوگد
درباره ارگ ارگ تاریخی گوگد از بناهای بزرگ خشت و گلی ایران است که زمان ساخت آن به حدود چهار قرن پیش می رسد. تنها سند مکتوبی که از این بنا موجود است متعلق به حدود 130 سال پیش است که نشان می دهد نصف بنای ارگ توسط شخصی به نام علیخان به عنوان مهریه به همسرش واگذار شده است و از آن پس به عنوان ارگ علیخانی نامیده شده است. ارگ گوگد در زمان صلح به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار می گرفته و با توجه به وضع و موقعیت ویژه خود نسبت به کاروانسراهای مجاور، محل استراحت کاروان تجار سرشناس و یا حاکمان و والی های سایر ایالات ایران بوده است و حتی به استناد اظهارات افراد مسن شهر گوگد، آقا محمدخان قاجار نیز در لش...
ادامه مطلب