گردشگری عقدا

آب انبار حوض صفه عقدا
آب انبار حوض صفه عقدا آب انبارها به عنوان تأمین کننده آب آشامیدنی داخل و خارج از بافت قدیم بوده اند و اغلب آنها توسط افراد خیّر بنا شده بوده و دارای موقوفاتی جهت آبگیری و تعمیرات می باشند. این آب انبارها علاوه بر تأمین آب شرب مصرفی مردم، اغلب دارای پاکنه آب قنات بوده که از آنها برای شستشو و تجدید وضو استفاده می کرده اند و در بالای سردر آنها نیز مسجدهای کوچکی برای برگزاری نماز یا محلی برای استراحت تعبیه شده بوده است. استفاده از آب انبار بطور کلی رایگان می بوده و تمام آب انبارها دارای مسیرهایی بوده اند که در فصل زمستان از آب قنات صدرآباد و باغستان آبگیری می شده اند. آب انبارهای اردکان اغلب دارای...
ادامه مطلب