چهارمحال و بختیاری

امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT
امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT
صنعت گردشگری، بویژه بوم گردی به عنوان رویکردی جدید برای توسعه همزیستی انسان و اجتماع، به منظور بهره وری اقتصادی، امروزه در توسعه مناطق جایگاه چشمگیری یافته است. در استان چهارمحال و بختیاری که به سبب طبیعت زیبا و بیشتر بکر آن به نام هایی چون «زیبای خفته» در زاگرس، «سرزمین لاله های واژگون»، «بام ایران» و…نامیده می شود، از مزیت نسبی برخوردار است.هدف این پژوهش ارزیابی و امکان سنجی توان های اکوتوریستی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل بررسی SWOTاست. در این مدل ارزیابی کننده «نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها» بهترین راهبرد برای فرآیند برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی محسوب می شوند. روش جمع آوری ...
ادامه مطلب
امامزاده دستگرد
امامزاده دستگرد
امامزاده دستگرد یکی از زیارتگاه های مهم منطقه است که بنای آن را می توان به دوران صفویه نسبت داد . این بنا شامل سردری بلند ، جلوخانی وسیع ، دهلیزی با غرفه هایمتعدد ، مسجدی با شبستان ستوندار از سنگ تراشیده شده و سقف آجری است . بقعه امامزاده با طرح هشت ضلعی و از آجر ساخته شده و دارای گنبدی بلند و دوپوش است . برروی در ورودی ضریح اشعاری درباره شخصیت و اهمیت این امامزاده نوشته شده است . این امامزاده دستگرد بنا در دوران سلطنت مظفرالدین شاه، توسط شخصی به نام محمود خان ملقب به خان باباخانریاحی تعمیر شده است . در این مجموعه چند آسیاب و یک عصاره خانه وجود داشته که ازبین رفته اند ، علاوه بر این وجود غر...
ادامه مطلب