هزارپیچ

ارتفاعات هزارپیچ
ارتفاعات هزارپیچ
هزار پیچ یا هزار چم تپه ای است مشرف بر شهر گرگان که دارای چشم انداز وسیعی از شهر می باشد و یکی از قدیمی ترین تفریحگاه های این شهر محسوب می شود. در سال های اخیر درخت های این تپه جنگلی قطع شدند اما با درخت کاری مجدد، دوباره به تفرجگاه مناسبی برای اهالی و زیستگاه مناسبی برای برخی از گونه های جانوری بومی تبدیل شد. از ویژگی های این تپه مصون ماندن آن از پایین ترین دامنه تا مرتفع ترین ارتفاعات از هرگونه ساخت و سازهای مسکونی می باشد. در حال حاضر بخشی از تجهیزات صدا و سیما بر روی این تپه نصب شده است. در صورت اعمال روش های علمی و تکنیکی می توان وضعیت آن را بهبود بخشید. یکی از اقدامات در دست بررسی در این...
ادامه مطلب