طبیعت-پاوه

کوه گزن
این کوه در 12 کیلومتری غرب پاوه و شمال روستای حوض پوچ واقع شده و ارتفاع آن حدود 2389 متر است. خط الرأس این کوه حدّ طبیعی بین پاوه و جوانرود است.  
ادامه مطلب