طبیعت-خمین

دشت خمین
این دشت با جهت غربی- شرقی، در حدود 65 درصد مساحت شهرستان خمین را شامل شده و محل استقرار بسیاری از روستاهای منطقه می باشد. بخشی از دشت در اوایل فصل بهار، مملو از گل های شقایق شده و زیبایی خیره کننده ای را به وجود می آورد.
ادامه مطلب