طبس

آرامگاه سپهسالاری
آرامگاه سپهسالار در روستای “چهارده” شهرستان طبس قرار دارد. این بقعه دارای بنای چهار گوش گنبدداری به ابعاد 15×15 متر است و در سه جهت دارای ورودی است. در داخل بنا آثار چند سنگ قبر دیده می شود. به اعتقاد اهالی محل، این بنا مدفن “مالک بن ذیب” و “مالک بن عمر” از سرداران “احنف بن قیس” است که در تعقیب “یزدگرد سوم” آخرین پاشاه ساسانی، راه خود را گم کره و در محل “جوخواه” جان سپردند. این مقبره که به “گنبد جوخواه” نیز معروف است، در دوره قاجار بر مدفن مزبور ساخته شد.  
ادامه مطلب
استخراج پول از معدن نمک
استخراج پول از معدن نمک
به صورت متواتر می خوانیم و می شنویم که گردشگری می تواند در راستای اشتغالزایی، یکی از بهترین و مهم ترین صنایع باشد؛ چراکه صنعتی رو به رشد است و مهم تر آنکه بیش از هر صنعت دیگری با محوریت نیروی انسانی پیش می رود. اما آفت اصلی در این شرایط آنجاست که همه جوامعی که توانایی پذیرش گردشگر را دارند، نتوانند از موهبت اشتغالزایی گردشگری بهره ببرند. یکی از دلایل آن می تواند عدم توزیع برابر فرصت های شغلی یا کسب وکارهای مرتبط و بیش از همه اینها، عدم توزیع برابر سرمایه های مادی باشد. از همین رو یکی از دغدغه های فعالان گردشگری آن است که با فراهم آوردن شرایط مناسب و نسبتا مطلوب برای سرمایه گذاران، آنها را ...
ادامه مطلب