صنایع

آیا دوست دارید شهر شما برند گردشگری شود ؟
آیا دوست دارید شهر شما برند گردشگری شود ؟
همان طور که می دانید، توسعه ی گردشگری یکی از اهداف سند چشم انداز ایران در سال 1404 است. ایران، شهرهای زیادی دارد که بسیاری از آن ها قابلیت تبدیل به مناطق گردشگری را دارند ولی «برند شدن» در صنعت گردشگری، اتفاقی به دست نمی آید. بلکه این مهم، محصول برنامه ریزی هدفمند و پاسخ صحیح به پرسش های زیر است. اعضای شوراهای شهر که به تازگی کارشان را شروع کرده اند می توانند به همراه سایر مسئولان شهری، در اندیشه ی توأم با عمل به این سؤالات، نقش بسیار مؤثری را ایفا کنند. هر شهری در جهان این سؤال ها را دریابد «برند» می شود. برند شدن همان و ارتقاء سطح رفاه و کیفیت زندگی شهروندان و رشد سریع و جهشی همان. &nb...
ادامه مطلب