صنایع دستی بوشهر

لنج سازی
لِنج گونه ای از کشتی کوچک یا قایق بزرگ باری و مسافری است که در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند دیده می شود. لنج ها بر پایه قایق های بادبانی رایج در خلیج فارس ساخته می شود با این تفاوت که به جای بادبان با موتور حرکت می کند. عرشه باز یا نیمه باز دارد. از دهه 1950 میلادی موتور بنزینی یا دیزل برای پیشراندن لنج ها بکار رفت و امروز بیشتر لنج ها موتور دارند. ام لنج در فارسی از واژهٔ انگلیسی Launch گرفته شده، که خود آن نیز از واژهٔ اسپانیایی Lancha آمده است. در سواحل شرقی آفریقا آن را «دهو» می خوانند. در جنوب به کسانی که در کار ساخت لنج می باشند جلاف یا گلاف گفته می شود.به اتاق ناخدا قماره و ب...
ادامه مطلب
گرگور
گرگور یکی از وسایل صید ماهی است که با سیم فلزی گالوانیزه و به شکل یک نیم کره بافته می شود. بافت گرگور توسط مردان صورت می پذیرد و در سواحل طولانی استان مورد استفاده قرار می گیرد. ارتفاع گرگور به تناسب نوع شناور و محل صید، 1 تا 3 متر می باشد. استفاده از گرگور در صید سبب می شود ماهی به صورت زنده و بدون آسیب صید گردد. مراکز مهم تولید گرگور در استان بوشهر عبارتند از شهرستان های دیلم، بوشهر، گناوه، دیر و کنگان.  
ادامه مطلب