شهر های همدان

ازندریان
ازندریان
ازندریان شهری است در استان همدان ایران. ازندریان در بخش جوکار شهرستان ملایر قرار دارد. محصولش غلات، انگور و انواع میوه های سردسیری است. از سوغات آن هم میتوان شیره و گردو را نام برد .فرش دست باف آن هم شهرت ویژه ای دارد.در اطراف آن خرابه های آثار تاریخی دیده می شود . این شهر به واسطه داشتن معادن بزرگ سیلیس پیشرفتهای چشمگیری نموده است .  
ادامه مطلب