شهر-اروند-کنار

اروندکنار خوزستان
اروندکنار خوزستان
بندر اروندکنار شهر و بخشی است در شهرستان آبادان در استان خوزستان. این شهر در پنجاه کیلومتری جنوب شهر آبادان قرار گرفته است و دارای ذخایر نفتی است. این شهر بندری، دارای اسکله و امکانات بارگیری لنجهای کوچک است. اروندکنار در انتهای جزیره آبادان واقع شده و واپسین بندر ایران در کرانه اروندرود است. پیش از اروندکنار، بندر خسروآباد قرار دارد. موقعیت اروندکنار اروندکنار در 52 کیلومتری جنوب آبادان و در حدود 300 متری خاک کشور عراق قرار دارد. از خاندانهای ساکن در این شهر می توان به نصاریها-فاضلی ها-تنگسیری ها-بحرانیها- سادات -سلطانیها- تابع الحجه اشاره کرد اروندکنار شامل دو بخش شمالی(قصبه نصار)وجن...
ادامه مطلب