شهر ابریشم

شهر ابریشم
اَبریشَم یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان فلاورجان قرار دارد.جمعیت آن در شال 1383 برابر با 14,888 نفر برآورد شده و در سال 1386 در حدود 20 هزار نفر. این شهر از شمال به شهر اصفهان ، از جنوب به شهر بهاران و کلیشاد و از شرق به شهر اصفهان و از غرب به اتوبان ذوب آهن و رودخانه زاینده رود محدود می باشد. شهر ابریشم در تاریخ 4 تیرماه 1375 از ادغام روستاهای یزدآباد، حسن آباد و باغ ابریشم از توابع بخش مرکزی شهرستان فلاورجان تأسیس شد. شهردار آن نیز از آغاز تا سال 78 قدرت الله قاسمی، از 78 تا 82 حسین پناهی بوده و از 82 تا کنون مهدی نصیری است. در روزگار تیمور...
ادامه مطلب