شهر آستانه

آستانه
آستانه
آستانه شهری است در بخش مرکزی شهرستان شازند در استان مرکزی ایران. در 7 کیلومتری این شهر یک پیست اسکی واقع شده است. تاریخچه این شهر در قدیم کرج نام داشت. از مهم ترین اماکن مذهبی این شهر از قدیم امام زاده سهل بن علی بوده است. شاه اسماعیل صفوی بیش از 500 سال پیش دستور داد تا این آرامگاه (آستانه) را تعمیر کنند و پس از آن کرج را آستانه نامیدند. جمعیت : 6998 کد تلفن : 862  
ادامه مطلب