شهرستان کلیبر

عمارت طومانیانس
عمارت طومانیانس در روستای وینق در شهرستان کلیبر واقع شده است. این بنای زیبا با چشم انداز زیبای اطراف خود یکی از بناهای زیبای منطقه ارسباران است که متعلق به دوره قاجار بوده و در دو طبقه احداث شده و شامل یک ایوان سراسری و چهار برج می باشد و به سبک قلعه های قرن نوزدهم اروپا بنا شده است. مقرنس های سنگی این بنا از نوع ظریف ترین و زیباترین تزئینات زمان خود بوده است. سنگ نوشته ای در دیوار عمارت در کنار درِ ورودی، تاریخ 1907 میلادی را نشان می دهد.
ادامه مطلب