شهرستان ماکو

دخمه سنگی فرهاد
دخمه سنگی فرهاد که بام فرهاد نیز نامیده می شود در 7 کیلومتری غرب شهر ماکو در نزدیکی روستای سنگر واقع شده است و از آثار مربوط به اقوام اورارتو (قرن هشتم پیش از میلاد) بوده است. دخمه فرهاد دو اتاق تو در تو است که در دل کوه و درون صخره ای بزرگ تراشیده شده است و با راه پله ای سنگی به کوه متصل می شود. درِ ورودی آن 1/5×2 متر و اتاق ها یکی 3×4 و دیگری 2×2 متر است که با دری به یکدیگر متصل می شوند. بر روی دیوارها طاقچه هایی تراشیده شده است و برای روشنایی گویا از مشعل استفاده می شده است. دیواره های سنگی دخمه فرهاد به نحو اعجاب انگیزی صاف و صیقلی است به نحوی که تراشیدن چنین دیوارهای صافی در دل صخره های س...
ادامه مطلب