شهرستان-خوی

خانه کبیری خوی
خانه کبیری در میانه بافت قدیمی شهر خوی و در ضلع شمالی کوچه امیر قرار دارد. مالک این خانه مرحوم حاج میراسماعیل کبیری بوده است و به همین مناسبت این خانه به خانه کبیری معروف شده است و در حال حاضر مالکیت بنا متعلق به سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی است. معماری خانه کبیری در شمال و جنوب حیاط خانه، دو باب ساختمان دیده می شود که در دو طبقه بنا شده اند. قسمت داخلی طبقه اول ساختمان کاملاً بدون تزئینات است و فقط در تالار آن گچبری هایی دیده می شود ولی تالار طبقه دوم که قسمت قابل توجه ساختمان محسوب می شود، با نقاشی های گل و بوته تزئین شده و دارای ارسی های زیبا با شیشه های رنگی است. این خا...
ادامه مطلب