شهرستان-خدابنده

سد کرسف خدابنده
سد کرسف خدابنده
سد کرسف یا سد امیر در جنوب غربی روستای کرسف از توابع شهرستان خدابنده قرار دارد و از مسیر قیدار-همدان در مسیر فرعی به فاصله 3 کیلومتری، قابل دسترسی است. بقایای شکارگاه «امیر جهانشاه خان افشار»؛ سرکرده ایل افشار در اواسط دوره قاجار در ناحیه خمسه، مشرف بر این سد می باشد. تاریخچه سد کرسف با توجه به سفال های کشف شده در اطراف روستا، قدمت تاریخی این سد به دوره ساسانیان می رسد. این سد در دوره قاجار مورد مرمت قرار گرفته است. سد کرسف بر روی یکی از شاخه های رود قزل اوزن ساخته شده و از نوع سدهای وزنی است و با ارتفاع 15 متر دارای ظرفیت ذخیره حدود 5 میلیون مترمکعب آب برای مصارف کشاورزی است. این سد ب...
ادامه مطلب