سیبویه

آرامگاه سیبویه
در این مقاله آرامگاه سیبویه را به شما همراهان معرفی میکنیم. آرامگاه سیبویه یکی از بناهای یادبود در استان فارس است. این بنا در محله سنگ سیاه شهر شیراز در قبرستان باهلیه قرار دارد. سیبویه (ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصری)  در سال 140 هجری قمری در شهر بیضا در شهرستان سپیدان استان فارس به دنیا آمد. وی در سن 14 سالگی برای کسب دانش عازم بصره شد و در بغداد که در آن زمان مرکز علم و دانش بود، یکی از برجسته ترین دانشمندان علم لغت شد. وی از فیلسوفان بنام و از علمای اعظم نحو و علوم عرب است، به طوری که الکتاب اولین کتاب حاوی صرف و نحو و از منابع و مآخذ قابل اطمینان است. در واقع سیبویه اولین ...
ادامه مطلب