سپه سالار تهران

مسجد سپه سالار تهران
مسجد سپه سالار به عنوان یکی از زیباترین مساجد کشور، در شهر تهران واقع شده است. گنبد خانه مسجد سپه سالار معروف به شهید مطهری تحولی در معماری مساجد به شمار می ‌رود. چلیپای بزرگی با ابعاد 45 * 45 متر گنبد اصلی را با دهانه 15 متر در مرکز قرار داده است. در قسمت جنوبی، بیننده فضای بزرگ بدون ستونی را می ‌بیند. سبکی این فضا را حتی، جرز های عظیمی که گنبد روی آن قرار گرفته مخدوش نمی‌ سازد. چهار گنبد کاربندی با قاعده مستطیل، بال ‌های چلیپا را پوشش داده ‌اند. در نمای بیرونی نیز این چهار گنبد سلسله مراتبی در حرکت به سمت گنبد اصلی با ارتفاع 25 متر به وجود می آورد. معماری مسجد سپه سالار تزئینات ساختا...
ادامه مطلب