سفر و گردشگری

رسانه های گردشگری و سفرنامه نویسی
نوشته: الیزابت بکر ترجمه: جعفر خیرخواهان و علی رهنما دشوار می توان موضوعاتی در حوزه سفر و گردشگری پیدا کرد که در عرصه عمومی مورد بحث و جدل جدی قرار گیرد. تاریخ نگاران، کارشناسان علوم سیاسی و اقتصاددانان معمولا در بررسی های خود، گردشگری را حذف می کنند. نشریات و کارشناسان سیاست خارجی به ندرت به این موضوع می پردازند. معمولا، رسانه ها تنها پرسش های عادی می پرسند نظیر اینکه آیا حق مسافرت، شامل مسوولیت افراد در احترام به یک کشور، محیط زیست، مردم و فرهنگ آن کشور هم می شود یا خیر. برخلاف صنعت نفت که تمام سطوح و لایه های آن به دقت بررسی می شود، نگارش سفرنامه به بخش الحاقی این صنعت تبدیل شده است. به ...
ادامه مطلب