سفر و سیر

اثر گردشگری در ارتقاء فرهنگ روحی و معنوی مسافر
اثر گردشگری در ارتقاء فرهنگ روحی و معنوی مسافر
اثر گردشگری در ارتقاء فرهنگ روحی و معنوی مسافر را برای شما دوست عزیز جمع آوری کردیم و در یک پست به شما ارائه کرده ایم. خداشناسى و تهذیب اخلاق سفر موجب تکامل و تعالى انسان و بیانگر عروج او است؛ سرشت آدمى توجیه کنندهٔ ‘سیر و سفر’ و سیاحت و جهانگردى است. با سیرى در تاریخ و مرور احوال بزرگان علم و اخلاق به این نکته پى مى بریم که بسیارى از چهره هاى پرفروغ جوامع بشرى و راهنمایان و مربیان آدمی، براى نیل به فضایل اخلاقى و دسترسى به عارف عالى بشرى و سرچشمهٔ لایزال حقیقت سفرها کرده اند و مرارت ها کشیده اند. به همین دلیل، در کتب آسمانى و اخلاقى و دیوان شعرا، مضمون هائى نیکو و عبارت هائى آموزنده در م...
ادامه مطلب