سفر به بره سر

استخر طبیعی ویستان
استخر طبیعی ویستان
این استخر که با وسعت 4 هکتاری در دامنه جنوبی شهر بره سر ودر فاصله 2کیلومتری مرکز شهر قرار گرفته از دوسو به جنگلهای زیبای راش و جهات دیگر به مراتع وتپه ماهورهای زیبا محدود می گردد. که فضای فرح بخش جهت مسافران وگردشگرا ن پدید آورده است.  
ادامه مطلب