سد طالقان

سد طالقان
سد طالقان
سد مخزنی طالقان طرح چند منظوره ی طالقان در راستای دستیابی به اهداف توسعه اقتصاد ملی و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های منابع آب سطحی رودخانه طالقان در تلفیق با رودخانه زیاران و در دو مرحله مطالعه و طراحی شده است . مرحله اول : سد انحرافی سنگبان، تونل انتقال آب از دره طالقان به زیاران، سد انحرافی زیاران، کانال انتقال آب زیاران به دشت قزوین وخط لوله انتقال آب زیاران – کرج که به طور کامل احداث گردیده است و در حال بهره برداری است. مرحله دوم : اجرای سد مخزنی طالقان و نیروگاه زیرزمینی که از تاریخ 24 اسفند ماه 1380 آغاز شده است . محل سد: در دره طالقان ،جنوب رشته کوه البرز و در 120 کیل...
ادامه مطلب