زبان

گورستان مهاجمین انگلیسی
گورستان مهاجمین انگلیسی مربوط به دوره قاجار است و در بوشهر، محله دواس بهمنی واقع شده و این اثر در تاریخ 5 آذر 1379 با شمارهٔ ثبت 2880 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.  
ادامه مطلب