روستای گنبد چای

روستای گنبد چای
یکی از روستاهای تابعه قهاوند است و این روستا با قهاوند حدود 25 کیلومتر و با همدان حدود 35 کیلومتر فاصله دارد. در این روستا حدود 900 نفر مشغول زندگی هستند و بیشترین منابع در آمدی آنها از طریق دامداری و کشاورزی است. دامداران این روستا بیشتر به پرورش گوسفند مشغول هستند. البته تعدادی از دامداران خوب این روستا هستند که به پرورش گاو مشغول هستند . کشاورزان این روستا بیشتر محصولاتی مثل گندم وجو به صورت دیم می کارند. در این روستا یک سد خاکی وجوددارد که آب این سد می تواند به سفره های زیرزمینی روستای گنبد چای کمک کند .در روستای گنبد چای یک مسجد خانه بهداشت مخابرات و مدرسه ابتدایی وجود دارد .فاز اول بهساز...
ادامه مطلب