روستای گلکویه

روستای گلکویه
روستای گلکویه از روستاهای شهرستان زرین دشت در بخش ایزدخواست می باشد. به لحاظ فرهنگی وآداب ورسوم و خونگرمی مردمان زبانزد است. بیش از1500نفر جمعیت دارد. در فاصله 18 کیلومتری مرکز بخش و فاصله 26 کیلومتری مرکز شهرستان زرین دشت. معلمی و دیگر شغلهای اداری دیگر(کشاورزی ،دامداری وکامیونداری) پیشه مردم این روستااست. زندگی اجتماعی خانواده مردمان ساکن این روستا ازدواجهای تقریبا خویشاوندی دارند وکمتر مرسوم است که پسری از غیر فامیل زن بستاند ویا دختری به غیر خویشان( خارج از روستا) خود شوهر کند زنان ودختران این روستا مودب وبا حجاب وحیا هستند ودر فعالیتهای اجتماعی نقشی فعال دارند اصولا بیشتر زنان ای...
ادامه مطلب