روستای گلویج

روستای گلویج
فاصله با شهر (سنقر کلیایی): 18 کیلومتر موقعیت جغرافیایی: جنوب غربی شهرستان سنقر روستاهای اطراف: سردره- آینله-نجف آباد-شاهگدار-خیاران-پیرسلیمان-بلوطستان و….. راههای دسترسی: 1- جاده سنقر به سطر-شور آباد-شاهگدار-گلویج 2-جاده کرمانشاه سنقر- خروجی عباس آباد-زنگنه-نجف آباد-گلویج محصولات کشاورزی: آفتابگردان- گندم- جو و ….. جاهای دیدنی: سراب روستا (بادبی 85 لیتر در ثانیه ( مهرماه 16 لیتر و فروردین ماه با 340 لیتر در ثانیه) – درخت تنومند چنار (چنارموج)-کوه (زن و مرد)- سد (در حال ساخت) و…
ادامه مطلب