روستای گرمشت

روستای گرمشت
گرمشت: نام روستایی در استان فارس- منطقه لارستان- شهرستان خنج می باشد. جمعیت ان در حدود 250نفر است که این رقم در ایام حضور عشایر تا500نفر هم بالغ می گردد. پیشینه تاریخی:وجود اثراتی از دیوارهای مدفون در زیر خاک دلیل محکمی بر قدمت این منطقه می باشد. با این وجود در فارسنامه ناصری ازاسم معرب ان یعنی جرمشت نام برده شده است.(که هم اکنون منطقه ای شامل بخشهای کنونی محمله و افزر ومناطقی از دهرم ودژگاهِ فراشبند می گردد.) در لغت نامه دهخدا در مورد گرمشت چنین آمده است. گرمشت: (گَ مُ ) (ااِخ) دهی است از دهستان خنج بخش مرکزی شهرستان لار(اکنون خنج یک شهرستان مستقل گردیده است)، واقع در 150000 گزی ...
ادامه مطلب