روستای کوهنجان

روستای کوهنجان
کوهنجان روستائی در نزدیکی دریاچه بختگان است. این روستا از توابع شهرستان ارسنجان می باشد.
ادامه مطلب