روستای کورده

روستای کورده
روستای کورده از نظر تقسیمات کشوری تابع بخش مرکزی شهرستان لارستان واقع در جنوب ایران و در فاصله 18 کیلومتری شمال شهر لار و 320 کیلومتری مرکز استان ،شیراز قرار دارد. روستای کورده در محدودای پایکوهی استقرار یافته و بافت مسکونی متراکمی دارد ارتفاع متوسط کورده از سطح دریا 1000(هزار) متر است قله رشته کوه کورده (کوه کور) با 2171 متر ارتفاع بلند ترین نقطه منطقه لارستان می باشد.
ادامه مطلب