روستای مراوند

روستای مراوند
دهکدۀ توریستی مراوند: روستای مراوند در 26کیلو متری جادۀ اصلی اصفهان-تهران در قسمت شرقی شهر وزوان در مسیر روستاهای رباط آغا کمال –چغاده قراردارد.این روستای زیبا در دامنۀ رشته کوههای کرکس ودرحدود16 کیلومتری روستای تاریخی ابیانه قراردارد.مراونددارای چشم اندازهای طبیعی زیادی است واکثر ساکنین این روستا ابیانه ای می باشند زبان محلی مردم این روستا از قدیم الایام به زبان رایج ابیانه ای می باشد به گفتۀ اهالی روستا قدمت این مکان به بیش از 320 سال می رسد.اهالی این روستا به شغل شریف کشاورزی ودامداری مشغول می باشند .آب کشاورزی این روستا از چشمه ویک سد بزرگ که توسط آبخیز داری احداث گردیده تأمین می گردد.
ادامه مطلب