روستای مانیان

روستای مانیان
روستای مانیان با آب و هوای تقریباً گرم و خشک دارای مختصات ‏13″ 13′ 53°شرقی ‏26″ 34′ 28°شمالی / 53٫22028غرب 28٫57389جنوب قرار دارد. ویژگی های روستای مانیان مانیان روستایی است، که در بخش مرکزی شهرستان جهرم واقع شده است. مردم این روستا در سرزمینی کوهپایه ای و در ایام گذشته با استفاده از آب فراوان و زمین های حاصلخیز به کار کشاورزی کشت و زراعت و باغبانی و همچنین دامداری مشغول بوده و با تلاش بی وقفه مانند مردم دیگر مناطق شهرستان جهرم و استان فارس روزگار را می گذراندند که متأسفانه چند سالی است به بلای خشکسالی دچار شده و تقریباً تمام آب های چشمه ها و قنات های روستا خشک شده اند و ناچاراً مردم ر...
ادامه مطلب