روستای ماماهان

روستای ماماهان
روستای ماماهان در طول جغرافیایی 48و عرض جغرافیایی35 و در ارتفاع 1645 متری از سطح دریا واقع شده است . این روستا در دهستان درجزین سفلی ، بخش فامنین در استان همدان قرار دارد . آب و هوای روستا سرد و خشک است و روستا در یک منطقه دشتی واقع شده است . کار اغلب مردم : کشاورزی ، دامداری ، باغداری و فرشبافی می باشد . فراورده های این روستا شامل : گندم ، جو ، یونجه ، تره بار و انگور می باشد . کشت محصولات آبی و دیمی است . جانوران این روستا : گرگ ، روباه ، شغال ، خرگوش و کبک است .
ادامه مطلب