روستای لانو

روستای لانو
روستای لانو در بخش درح شهرستان سربیشه و مرکز دهستان لانو میباشد. این مرکز دهستان در 45 کیلومتری مرکز بخش و 135 کیلومتری مرکز شهرستان واقع میباشد.این روستا از سمت شمال به روستای دهنه تنگل و از جنوب به روستای دربلوند و از شرق به رشته کوه خار درجان و از سمت مغرب به روستا های مرکه و تجشک و رشته کوه دیمه زار محدود می باشد.این روستا از بزرگترین روستاهادر گذشته و حال بوده و مرکز خدمات رسانی به چندین روستا و پارچه آبادی می باشد که جمعیتی بالغ بر 563 نفر و 114 خانوار را داراست . این روستابعلت واقع شدن در بین دو رشته کوه در گذشته به لایکوه شهرت داشته اما کم کم در زبان محاوره محلی به لانو معروف شده است ....
ادامه مطلب