روستای لاسیب

روستای لاسیب
روستای لاسیب از زیباترین روستاهای ایران می باشد . این روستا در 24 کیلومتری اردستان در استان اصفهان و بر سر راه اردستان به اصفهان قرار گرفته است . روستای لاسیب با بافت قدیمی و قدمتی بسیار کهن از روستا های تاریخی ایران نیز به شمار می آید . قدیمی ترین و تنها آسیاب آبی استان با قدمتی هزار ساله در این روستا قرار دارد. در زمان دور مردم از شهر های و روستاهای اطراف جهت آرد گندم و جو به این روستا می آمدند. == آثار تاریخی و مناظر دیدنی == آستان مقدس بارگاه امامزاده سرالدین (ع) فرزند امام موسی کاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) با بافت قدیمی در این روستا قرار دارد. این روستا به گونه ای در میان کوه ه...
ادامه مطلب