رودخانه-چاری-بردسیر

رودخانه چاری بردسیر
این رودخانه از ارتفاعات شیرینک چهارطاق سرچشمه می گیرد و در شهرستان بردسیر جریان می یابد و در نهایت به دشت باغین (از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمان) می ریزد. این رودخانه در اواخر زمستان و اوایل بهار طغیان می کند ولی در بیشتر سال ها در تابستان بی آب می شود.
ادامه مطلب