رودخانه-میناب

رودخانه میناب
این رود یکی از پرآب ترین رودهای جنوبی ایران است و از دو رودخانه دیگر به نام های رودان و جغین تشکیل شده است. رودخانه رودان از بلندی های گلاشگرد واقع در غرب کهنوج و رودخانه جغین از ارتفاعات جنوب، شهرستان کهنوج سرچشمه می گیرد. این دو رودخانه، در نزدیکی روستای برجگان واقع 25‏کیلومتری شمال شرقی شهر میناب به هم می پپوندند و رودخانه میناب را به وجود می آورند. سد میناب به علت شیرینی آب این رودخانه و امتیازات عمرانی و اقتصادی ناشی از آن، سد بزرگی نیز بر روی آن ساخته شده است. ‏رودخانه میناب که از کناره شهر میناب می گذرد، به چهره این شهرکه در ‏طرفین این رود دامن گسترده است و با سرسبزی نخلستان های...
ادامه مطلب