رودخانه-جگین

رودخانه جگین
این رودخانه از کوه های بشاگرد سرچشمه می گیرد و با پیوستن چند ‏رودخانه دیگر از جمله رودخانه انگهران به آن، به دریای عمان می ریزد. ‏آب این رودخانه شیرین است. در هنگام بارندگی یا رگبارهای کوتاه ‏، مقدار قابل توجهی از آب شیرین این رودخانه به دریا سرازیر می شود. دسترسی رودخانه جگین برای بازدید از این رودخانه زیبا، به سمت کوه های بشاگرد واقع در اطراف میناب حرکت کنید.
ادامه مطلب