جاذبه های طبیعی اسفدن

دشت اسفدن
دشت اسفدن از بهم پیوستن مخروط افکنه های متوالی ایجاد شده و ارتفاعات منطقه آن را محاصره نموده اند. در این دشت چاههای کشاورزی متعددی وجود دارد. این دشت بسیار زیبا علاوه بر اینکه سالیانه تعداد بسیارزیادی گردشگررا به سمت خود جذب می کند به عنوان یکی از مهم ترین مناطق برای حفظ گونه های جانوری در استان به شمار می آید. منطقه دشت اسفدن به وسعت 41 هزار و 242 هکتار به عنوان منطقه شکار ممنوع این استان به ثبت رسیده است .
ادامه مطلب
اسفدن
شهر اسفدن در عرض جغرافیایی 33درجه و 39 دقیقه شمالی و طول چغرافیایی 59 درجه و 46 دقیقه شرقی و در ار تفاع 1200متری از سطح دریا قرار دارد .این شهر از توابع بخش مرکزی ودر فاصله 57 کیلومتری شرق قاین قرار دارد . نزدیکترین شهر با اسفدن حاجی آباد است که با آن 26 کیلومتر فاصله دارد . اسفدن در سال83 به شهر ارتقاء یافت و در همین سال با حضور استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسوولین شهرداری رسما فعالیت خود را آغاز نمود . اسفدن موقعیتی دشتی داشته و ارتفاعات آنرا محاصره نموده اند . بلند ترین نقطه آ ن قله شاسکوه به ارتفاع 2823 متر است . در این دشت 32 حلقه چاه و 250رشته قنات و چشمه جاریست . ظاهرا گسلی موجود...
ادامه مطلب