امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT

امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT
امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT
صنعت گردشگری، بویژه بوم گردی به عنوان رویکردی جدید برای توسعه همزیستی انسان و اجتماع، به منظور بهره وری اقتصادی، امروزه در توسعه مناطق جایگاه چشمگیری یافته است. در استان چهارمحال و بختیاری که به سبب طبیعت زیبا و بیشتر بکر آن به نام هایی چون «زیبای خفته» در زاگرس، «سرزمین لاله های واژگون»، «بام ایران» و…نامیده می شود، از مزیت نسبی برخوردار است.هدف این پژوهش ارزیابی و امکان سنجی توان های اکوتوریستی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل بررسی SWOTاست. در این مدل ارزیابی کننده «نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها» بهترین راهبرد برای فرآیند برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی محسوب می شوند. روش جمع آوری ...
ادامه مطلب