امامزاده یحیی بن موسی(ع) سمنان

امامزاده یحیی بن موسی(ع) سمنان
امامزاده یحیی بن موسی(ع) سمنان
در مرکز شهرسمنان و در انتهای بازار جنوبی(حضرت) و در جنوب غربی تکیه معروف پهنه بقعه ای با بارگاه رفیع و مجلل به نام حضرت امامزاده یحیی(ع) وجود دارد . به شهادت ابن شهر آشوب در مناقب و صاحب عمدة الطالب و کشف الغمه و کتب دیگر و تأیید مرحوم حضرت آیت الله علّامه حائری مازندرانی که سالها در جوار بقعه سکونت داشته پس از تحقیقات لازم ، صاحب بقعه فرزند بلافصل حضرت موسی بن جعفر(ع) امام هفتم شیعیان است که در سال 198 هجری قمری هنگام مسافرت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) از مدینه به مرو جزو همراهان حضرت بوده و وقتی به سمنان می رسد حضرت رضا (ع) جهت ارشاد مردم این سامان برادر خود حضرت یحیی(ع) را در سمنان مأمور ا...
ادامه مطلب