امامزاده علی بن جعفر(ع) سمنان

امامزاده علی بن جعفر(ع) سمنان
امامزاده علی بن جعفر(ع) سمنان
امامزاده علی بن جعفر فرزند امام جعفر صادق و برادر بزرگوار امام موسی کاظم می باشد . این بقعه در خیابان شهید رجایی واقع شده است . و مساحت فعلی این مجموعه در حدود 3500 متر مربع می باشد مساحت بقعه 40 و مساحت کل بنا 550 متر مربع می باشد ساختمان این بقعه متبرکه شامل گنبد ، ایوان ، حرم و دوسالن بزرگ در طرفین بقعه است که اخیرا نسبت به بازسازی و کاشی کاری گنبد و دو سالن طرفین بقعه و تعمیرات مهتابی و راهروها اقدام شده است . ایوان اصلی غربی که 5/9 متر ارتفاع دارد با کاشی زینت یافته و دهنه ایوان 5/5 متر است و قبر حضرت در سالهای اخیر با مرمر بازسازی شده است ایوان شرقی که درب ورودی امامزاده در داخل آن قرار ...
ادامه مطلب