امامزاده-علی-آبیک

امامزاده علی آبیک
امامزاده علی آبیک
امامزاده علی آرامگاه علی بن عون می باشد که در روستای شکرناب از توابع شهرستان آبیک قرار دارد. بنای بقعه هشت ضلعی و طول تقریبی هر ضلع 7/80 متر است. جرزها و طاق نماهای خارجی با قوس های تیزه دار قاب سازی شده اند. داخل حرم نیز به شکل هشت ضلعی است و روی هر ضلع آن طاق نمایی دیده می شود. گنبد رگ ترک دار آجری بر روی مرقد امامزاده قرار گرفته است. ورودی حرم در شمال بقعه قرار دارد و در کتیبه بالای در ورودی، سال ساخت بنای اصلی حرم (884 هجری قمری) و نام سازنده آن (درویش نورالدین) به چشم می خورد.
ادامه مطلب