امامزاده سید تاج الدین

امامزاده سید تاج الدین
امامزاده سید تاج الدین
امامزاده سیّد تاج الدّین (سیّد پنهون) – محلّه فهّادان این زیارتگاه در محلّه فهّادان شهر یزد، جنب مجتمع خیریّه علی¬اصغر، و در ده متری مسجد چهل محراب در خیابان گل سرخ، کوچه کشکنو واقع شده است. این بقعه در محلهٔ فهادان شهر یزد واقع و بنایى بسیار ساده شامل دو اتاق کوچک بدون هیچگونه ارزش معمارى است و فقط یک قطعه کاشیکارى به صورت ستارهٔ چهار پر در آن قرار دارد. نام واقعى صاحب بقعه سید تاج الدین جعفر است که یکى از اعقاب امام زاده ابوجعفر یزد است. از نوشته هاى تاریخى چنین برمى آید که از حدود قرن نهم هجرى مزار سید تاج الدین جعفر به عنوان «سید پنهون» معروف شده است. امامزاده سیّد تاج¬الدّین جعفر، معروف ب...
ادامه مطلب