امامزاده-سید-ابراهیم

امامزاده سید ابراهیم
امامزاده سید ابراهیم
امامزاده سید ابراهیم یکی از بقعه های معتبر شهر زنجان است که در داخل شهر زنجان و در قبرستان متروکه واقع در منتهی الیه سمت شرقی شهر قدیم مشرف به دیوار حصار شهر قرار دارد. بنای امامزاده در ابتدا به سبک چهارطاقی بوده و گنبد زیبایی آن را پوشش می داده است. گنبد این بنا از نوع تک پوششی بوده که با واسطه چهار گوشواره بر جرزها استوار گشته و حدّفاصل گوشواره ها و گنبد، هشت نورگیر تعبیه شده است. تزئینات گنبد از داخل مقرنس و گره سازی بوده و سوره جمعه به خط ثلث به قلم استاد جواد میرمحمد رضایی زنجانی و گچ بری استاد شعبان آزادی زنجانی، چشم بینندگان را نوازش می دهد. در نمای بیرونی سوره اسماء ذات البروج به خط...
ادامه مطلب