امامزاده سیدمحمد (ع)- ایلام

امامزاده سیدمحمد (ع)- ایلام
امامزاده سیدمحمد (ع)- ایلام
امامزاده سیدمحمد (علیه السلام) به خمس پولهاد معروف می باشد. آستان امامزاده سیدمحمد (علیه السلام) در شهرستان ایلام، بخش چوار، دهستان بولی، روستای چمن باولی واقع شده است.  
ادامه مطلب