امامزاده سیدعبدالله (ع) تبریز

امامزاده سیدعبدالله (ع) تبریز
امامزاده سیدعبدالله (ع) تبریز
آستان متبرکه امامزاده سید عبدالله (علیه السلام) بر روی تپه ای در بین خانه های ساده سیلاب ملا زینال و سیلاب قوشخانه در کوچه امامزاده و در داخل مسجد امام زین العابدین (علیه السلام) قرار گرفته که مردم آن را «سیلاب امامزاداسی» و «امامزاده تازه» می گویند. بنای پیشین امامزاده تا سال 1294 ق چهار طاق ساده ای داشت و در همان سال تعمیر شده و قبه ای بر فرازش ساخته اند. سید یوسف نامی تولیت آنجا را عهده دار گردیده و در عمران و آبادی آنجا کوشیده است. حاج میرزا جعفر سلطان القرایی به نقل از یادداشت های مرحوم ثقةالاسلام شهید در خصوص نقش کف دست و سنگ قر او می نویسد: … در آن چهار طاق، سنگی است از مرمر که نقش ک...
ادامه مطلب