امامزاده سهل بن علی (ع)

امامزاده سهل بن علی (ع)
امامزاده سهل بن علی (ع)
در شهر آستانه، سه آرامگاه یا مقبره به نام های سهل بن علی (ع)، طالب بن علی (ع) و جعفر بن علی (ع) قرار دارد. این امامزادگان مورد توجه مردم و سلاطین شیعه ایران بوده است. بنای سهل بن علی دارای صحن، رواق، گنبد بزرگ و کتیبه ای از سنگ مرمر لوزی شکل در بالای در ورودی رواق است. در کتیبه منظوم و گچبری شده بنا، تاریخ آغاز قرن دوازدهم هـ .ق آمده است. تزیینات بنا شامل نقاشی و قطاع سازی نیم گنبدها، دو کتیبه گچبری و چند پنجره چوبی مشبک بزرگ و کتیبه هایی به خط نسخ است.  
ادامه مطلب