امامزاده بی بی حلیمه خاتون(س) رامیان

امامزاده بی بی حلیمه خاتون(س) رامیان
امامزاده بی بی حلیمه خاتون(س) رامیان
یکی از مکانهای زیبا و زیارتی و سیاحتی شهرستان رامیان بقعه امامزاده حلیمه خاتون (س) که نسبش به حضرت موسی بن جعفر(ع) میرسد . در استان گلستان و در 25 کیلومتری شهرستان رامیان در روستای الهادی قرار دارد که خوشبختانه 22کیلومتر از این جاده آسفالت می باشد و3کیلومتر آن خاکی و شن ریزی شده و قابل استفاده است . جاده فوق در منطقه کوهستانی البرز شرقی با پوشش زیبای جنگلی وبا چشم اندازهای بدیع طبیعی و سحرانگیز و چشمه های خوش گوار نظر هر بیننده ای را جلب می نماید .هوای مطبوع کوهستان در بهار و تابستان وصف ناپذیر است. مسافران با تفرج در دل کوهستان های اطراف امامزاده با بهره گیری از میوه های جنگلی تمشک، ...
ادامه مطلب